12-kasinopeliaddiktio-min
edellinen Live Craps – jälleen uusi peli livekasinopelaajille
seuraava Mitä eroa on nettikasinoiden Blackjackissa ja Live Blackjackissa?
0

Peliriippuvuus syntyy aivojen mielihyväkeskuksessa

Suomessa rahapeleihin suhtautuminen on yleisellä tasolla suopeaa, sillä ihmisten mielleyhtymissä rahapelit yhdistetään pitkälti hyväntekeväisyyteen.

Näinhän asia on pitkään ollutkin. Suomessa rahapelimonopolia pitävä Veikkaus tukee voitoillaan suomalaista järjestö-, hyvinvointi- ja urheiluseuratoimintaa. Valtion omistaman Veikkauksen toiminta onkin tukeutunut aina sekä yleisen hyvinvoinnin edistämiseen sekä viime vuosikymmeninä myös pelihaittojen estämiseen.

Rahapeliriippuvuus ei ole uusi asia, mutta toisaalta se on noussut tarkempien tutkimusten kohteeksi vasta hiljattain. Miksi toiset ihmiset voivat pistää muutaman euron rahapeleihin silloin tällöin ilman ongelmia samalla, kun toiset jäävät välittömästi pelikoukkuun?

Dopamiinin tuottama mielihyvä palkitsee euforialla

Riippuvuus on ongelma, joka voi kehittyä oikeastaan mihin vain. Huume- ja alkoholiriippuvuus ovat käsitteinä helpompia ymmärtää, sillä niihin liittyvät vahvasti ihmisen keskushermostoon vaikuttavat aineet. Riippuvuustutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että myös aineettomiin asioihin syntyvä riippuvuus on aivan yhtäläistä.

Ihmisen tunteita ja haluja säätelevä dopamiinihormoni esittää keskeistä roolia riippuvuuden synnyssä. Se tunnetaan mielihyvähormonina, jonka vaikutukset elimistössä ovat piristäviä ja energiaa lisääviä. Dopamiini toimii luovuuden ja rakkauden sekä seksin taustalla, mutta se vaikuttaa ihmiseen myös käänteisesti saaden meidät tuntemaan tyytymättömyyttä. Dopamiini saa ihmismielen haluamaan uutta, tekemään enemmän ja tavoittelemaan vielä parempia tuloksia. Riippuvuuksien kohdalla dopamiini voi saada mielemme jopa ohittamaan moraalisen ajattelun, jolloin niin sanottu hyvän ja pahan käsite hämärtyy.

Dopamiinin tuottama mielihyvä ei monista väärinymmärryksistä huolimatta synny siitä, mitä meillä on. Ennemminkin voisi sanoa, että se palkitsee siitä, että tavoittelemme jotakin. Mielihyvähormoni ajaa meidät ottamaan riskejä ja tekemään omat odotuksemme ylittäviä asioita. Sillä onkin ollut tärkeä merkitys muun muassa ihmisen evoluution ja selviytymisen kannalta, sillä se palkitsee meitä, kun toimimme evoluutiomme kannalta edullisella tavalla. Kuten tästä voi päätellä, dopamiinilla on tärkeä rooli kaikessa ihmisen aivotoiminnassa.

Rahapelit korvasivat metsästyksen

Valitettavasti dopamiinin vaikutus ei toimi nykyihmisen aivoissa enää samoin, kuin kivikaudella. Elämämme elinehdot eivät enää liity metsästämiseen, taisteluun ja selviytymiseen, jotka ennen säätelivät dopamiinituotantoamme. Nykyihmisen aivoissa hyrrää edelleen sama määrä dopamiinia, mutta ympäristömme tarjoamat virikkeet ovat muuttuneet täysin. Näiden virikkeiden keskellä toinen ihminen on alttiimpi dopamiinin käskyille, toinen taas sietää sen tuottamia tuntemuksia paremmin.

Dopamiinin määrään aivoissa vaikuttaakin pitkälti yksilötason genetiikka. Toisilla aivojen säätelykeskus reagoi dopamiiniin herkemmin ja eroja on myös siinä, kuinka voimakkaasti dopamiini vaikuttaa yksilön eri aivoalueilla. Edellä mainituista seikoista riippuen dopamiini voi toimia aivoissa riippuvuuksien aiheuttajana.
Dopamiini tuottaa mielihyvän tunnetta ja toimii näin tavallaan ihmisen sisäisenä palkitsemisjärjestelmänä. Palkitsemisjärjestelmä lupaa meille, että mitä suurempia suorituksia teet, sitä enemmän mielihyvää koet. Riippuvuuden kohdalla ihmisen dopamiinituotanto häiriintyy. Ihmisen saavuttaessa tavoitteensa, dopamiinintuotanto romahtaa, eikä nautintoa näin ollen tulekaan. Tämä saa meidät nostamaan panoksia, tekemään enemmän, paremmin, useammin ja lopulta pakkomielteisesti, sillä tavoittelemme mielihyvän tuomaa euforiaa sitä enää saavuttamatta. Tätä kutsutaan dopamiinituotannon rappeutumiseksi.

Dopamiinijärjestelmän vilkastuminen peliriippuvuuksien takana

Peliriippuvaisilla dopamiinijärjestelmän on todettu toimivan hieman eri tavalla kuin esimerkiksi päihderiippuvaisilla. Siinä, missä päihderiippuvaisen dopamiinijärjestelmä toimii vajauksella, peliriippuvaisella taas on huomattu dopamiinijärjestelmän vilkastumista. Peliriippuvaisten aivotutkimuksissa on lisäksi havaittu myös, että dopamiinin vapautumista aivojen palkkiojärjestelmään tapahtuu pelituloksista riippumatta.

Samoihin tuloksiin viittaa myös se, että Parkinsonin tautia sairastavien keskuudessa pelihimon esiintyvyys on yleisempää, kuin muussa väestössä. Tämän oletetaan johtuvan siitä, että Parkinsonin tautia hoidetaan aivojen dopamiinitoimintaa lisäävillä lääkkeillä. On havaittu, että riippuvuuksista kärsivillä Parkinsonin tautia sairastavilla henkilöillä dopamiinihermosolut toimivat vilkkaammin, kuin Parkinsonin tautia sairastavilla, jotka eivät kärsi riippuvuuksista.

Toki peliriippuvuuden syntyyn vaikuttavat muutkin tekijät, kuin dopamiini. Alussa mainittu rahapelimyönteinen kulttuuri sekä pelien saatavuus ovat osaltaan vaikuttavia tekijöitä. Myös persoonallisuuden piirteet, kuten impulsiivisuus sekä tietynlainen elämyshakuisuus voivat altistaa peliongelmalle. Elämänmuutokset, kriisit sekä yksilön elämänhistoria vaikuttavat osaltaan kaikkien riippuvuuksien kehittymiseen. Rahapeliongelma ei missään nimessä ole yksilön tekemä valinta.

Millä tavoin peliriippuvuuksia pyritään ehkäisemään?

Peliriippuvuus tuo mukanaan monia muita arkielämän ongelmia. Se voi pahimmillaan haitata tai estää kokonaan tärkeitä ihmissuhteita sekä syöstä ihmisen pahoihin taloudellisiin vaikeuksiin. Kun pelaamisesta tulee pakkomielle ja moraalinen ajatusmaailma hämärtyy, on monilla edessä toinen toistaan seuraavat pikalainat, luottotietojen menetys ja rikollisuus. Ahdinkoon joutuminen aiheuttaa myös masennusta, persoonallisuushäiriöitä sekä itselle ja läheisille vahingollista käytöstä.

Veikkaus sekä useat eurooppalaiset nettikasinot ottavat vastuuta pelien aiheuttamista haitoista tarjoamalla pelaajille erilaisia välineitä oman pelaamisen rajoittamiseen. Vastuulliset rahapelien tarjoajat myös seuraavat riippuvuustilastoja sekä aiheeseen liittyviä tutkimuksia ja pyrkivät näiden pohjalta tarjoamaan pelaajille työkaluja esimerkiksi oman pelaamisen rajoittamiseen.

Suomessa Veikkaus taistelee peliriippuvuusongelmaa vastaan muun muassa asettamalla peleilleen tiettyjä rajoituksia. Veikkaus myös rahoittaa suomalaista peliongelmissa auttavaa Peluuri-palvelua vuosittain lähes miljoonalla eurolla. Samoin Veikkaus maksaa sosiaali- ja terveysministeriön pelihaittatutkimuksia sekä peliongelman ehkäisyn ja hoidon kehittämistä kahdella miljoonalla eurolla joka vuosi.

Jokainen pelaaja voi myös itse vaikuttaa omaan pelikäyttäytymiseensä, jos huomaa sen muuttuvan ongelmalliseksi. Veikkauksella ja nettikasinoilla on mahdollista rajoittaa omaa pelaamistaan muun muassa käytetyn rahamäärän, tappioiden tai ajan perusteella. Mikäli nämä ennaltaehkäisevät keinot eivät riitä, pelaaja voi ottaa yhteyttä jo yllä mainittuun Peluuri.fi-palveluun, A-klinikkasäätiöön, Päihdelinkin verkkopalveluun tai Nimettömät Pelurit -seuraan, jotka kaikki tarjoavat apua ja vertaistukea peliongelman kanssa taisteleville sekä niitä epäileville.

Peliriippuvuudesta voi toipua

Vaikka kaikki tämä puhe dopamiinista, aivojen hormonisäätelystä, genetiikasta ja ympäristöstä saakin peliongelman kenties vaikuttamaan ylitsepääsemättömältä riippuvuudelta, on siitä mahdollista toipua. Uudet tutkimukset tuovat jatkuvasti esiin uutta tietoa myös erilaisista hoitokeinoista. Dopamiinin tuotantoa voidaan kontrolloida konkreettisesti lääkkeillä, kun taas haitallisista toimintatavoista poisopetteluun ja pitkään jatkuneen masennuksen ja ahdingon käsittelyyn on tarjolla paljon erilaisia terapiamuotoja.

Tärkeintä hoitoon hakeutuessa on henkilön oma tilanteen tiedostaminen, sen rehellinen tarkastelu sekä ymmärrys siitä, että riippuvuus ei kenties koskaan täysin poistu, mutta sen voi saada hallintaan.

Vesa
Kirjoittaja:
Vesa

Hei, olen Vesa. Minä autan sinua oppimaan paremmaksi pelaajaksi. Näe kuinka pelata fiksummin ja voita.

0 Pelaajien arvostelut